Digitale Kommunikasjonskanaler

Kommunikasjon er kjernen i all handel og vi hjelper våre kunder i å finne kommunikasjonskanalene som er dominerende for bedriftens målgruppe.

Digitale Rutiner

En bedrifts rutine er en direkte målemetode for deres suksess. Vi hjelper våre klienter å digitalisere rutiner for bedre effektivitet og større marginer på bunnlinjen.

Vi lager produkter og tjenester i ren digital form hvor dine forbrukere (bedrifter/enkeltpersoner) konsumerer innholdet vi lager gjennom smarttelefoner, nettbrett, datamaskiner, tver og andre digitale kontaktflater som finnes på markedet.

Vi gjør dine salg enklere, ved at vi setter opp netthandels funksjoner som kan automatiseres i henhold til dine krav og ønsker. Vi er et kreativt team som finner den mest optimale ruten for å øke dine digitale salg av varer og tjenester.

Enten dine produkter eller tjenester er fysiske eller digitale, ordner vi den digitale delen i å kunne få de solgt til dine kunder gjennom utforsket og utprøvd kunnskap i digitale løsninger innenfor netthandel, sosiale mediekanaler og nettsider. Vi vet hva vi gjør og hvordan man lager noe ordentlig.

Områdene vi dekker er B2B (bedrift til bedrift), B2C (bedrift til forbruker) og C2B (forbruker til bedrift).

 

B2B

Vi lager digitale plattformer som utfyller deres behov for å gi den nødvendige informasjonen for dine bedrifts kunder. Dette kan være sider med netthandels funksjon, informasjons portaler og/eller andre portaler med behov for fri eller begrenset tilgang.

Definisjonen av B2B (Business-To-Business)

“Bedrift-Til-Bedrift (B2B) er delingen av produkter, tjenester eller informasjon mellom bedrifter, istedenfor mellom bedrifter og forbrukere.”

Definisjonen av B2C (Business-To-Consumer)

“Bedrift-Til-Forbruker (B2C) er en handels modell som betegner en finansiell transaksjon eller (nett)salg mellom en bedrift og forbruker. B2C involverer en tjeneste eller et produkt fra en bedrift til en forbruker, hvor kjøpmenn selger produkter til forbrukere.”

 

 

B2C

Vi lager B2C digitale plattformer som gir deg kontaktflatene du trenger for å maksimere profitten gjennom å gi merverdi til dine forbrukere. Stikkordet er nettsider.

 

C2B

Noen ganger består en bedrift av å kunne anskaffe produkter og tjenester fra selve forbrukeren. Vi har kunnskapen som trengs for å sette opp digitale kanaler som gir dine kunder mulighet for å skape verdier for din bedrift gjennom egne tjenester og produkter.

Definisjonen av C2B (Consumer-To-Business)

“Forbruker-til-Bedrift (C2B) er en bedriftsmodell hvor forbrukeren lager produkter og tjenester som blir brukt av bedrifter og organisasjoner. Dette er motsatt av den populære B2C bedriftsmodellen hvor selskapene lager produkter og tjenester tilgjengelig for forbrukeren.”

Spør oss! Vi kan nettløsninger.

Det er aldri for sent å starte. Vårt team hjelper deg å dele dine skapte verdier med andre.